+2 səs
350 baxış
Tikinti, Təmir bölməsində

Normativ nə deməkdir? 

3 Cavab

+1 səs
 
Fiziki qabiliyyətin, gücün qiymətləndirilməsi üçün müəyyən qaydada yerinə yetirilən fiziki hərəkətlərin məcmusu.
+1 səs
Hər hansı bir işin görülməsi, icrası üçün əsas götürülən normalar göstəricisi.

Plan normativi. Texniki normativlər.
0 səs
Hər hansı bir şey üçün norma müəyyənləşdirən, norma qoyan.

Normativ qrammatika. Məktəb normativləri.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Martda anonim Tikinti, Təmir bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 14 Oktyabrda, 21 anonim Tikinti, Təmir bölməsində
...