+1 👍
48 👀
Terminlər, Sözlər

Sfera nədir? 

3 Ответы

0 👍
Bir sahəyə aid olan.
Təhsil sferası.
0 👍
Bir şeyin yayıldığı yerin sahəsi, hüdudları; siyasi-iqtisadi, dini və ideoloji təsirin yayıldığı məkan.

İslam dininin sferası.
0 👍
Şarın, kürənin səthi; müəyyən bir nöqtədən eyni uzaqlıqda olan səth.

Sfera dəyişikliyi.

Похожие вопросы

+1 👍
4
+1 👍
1
+1 👍
1
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+2 👍
2
13/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+2 👍
4
13/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
...