+1 👍
95 👀
Terminlər, Sözlər

Tendensiya nədir? 

1 Ответ

0 👍
Cəmiyyətdə, onun ayrı-ayrı sferalarında (mədəniyyət, iqtisadiyyat, siyasət və s.), eləcə də fərdi fəaliyyətdə özünü göstərən proseslərin ümumi istiqaməti; yönəlmə, meyil, təmayül.

Siyasi tendensiya.

Похожие вопросы

+1 👍
4
+1 👍
3
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+1 👍
1
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+2 👍
2
13/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+2 👍
4
13/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
...