+1 👍
36 👀
Terminlər, Sözlər

Tend nədir? 

1 Ответ

0 👍
Nəyinsə inkişafının əsas istiqaməti, yönümü, tendensiyası; siyasi, iqtisadi inkişafda statistik metodlarla aşkar olunan əsas istiqamət və meyillər. □ İqtisadi trend.

Похожие вопросы

+1 👍
4
+1 👍
3
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+1 👍
1
+2 👍
2
13/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
...