+2 👍
31 👀
İş, Karyera, Peşə

Baron kimdir? 

2 Ответы

0 👍
Qərbi Avropada kralın bilavasitə vassalı, iri mülkiyyətə sahib feodal.

Baron sonralar fəxri zadəgan titullarından birinə çevrilib. VI–VII əsrlərdə cəmiyyətin yuxarı təbəqəsinə mənsub şəxslər də baron (qadınlar baronessa) adlandırılıb. İngiltərədə baron titulu indi də qalır və ali zadəganlara (perlərə) verilən ən aşağı dərəcəli titul hesab olunur.
0 👍
Qərbi Avropada və bolşevik inqilabına qədər Rusiyada qrafdan aşağı zadəgan rütbəsi və bu rütbənin sahibi olan adam.

Mənim oğlum rusların knyaz, qraf, baron .. övladlarından artıq və əzizmidir? (S.S.Axundov)

Похожие вопросы

+2 👍
1
+3 👍
1
+3 👍
3
+3 👍
1
+3 👍
1
...