+2 səs
79 baxış
İş, Karyera, Peşə bölməsində

Baron kimdir? 

2 Cavab

+1 səs
 
Qərbi Avropada kralın bilavasitə vassalı, iri mülkiyyətə sahib feodal.

Baron sonralar fəxri zadəgan titullarından birinə çevrilib. VI–VII əsrlərdə cəmiyyətin yuxarı təbəqəsinə mənsub şəxslər də baron (qadınlar baronessa) adlandırılıb. İngiltərədə baron titulu indi də qalır və ali zadəganlara (perlərə) verilən ən aşağı dərəcəli titul hesab olunur.
+1 səs
Qərbi Avropada və bolşevik inqilabına qədər Rusiyada qrafdan aşağı zadəgan rütbəsi və bu rütbənin sahibi olan adam.

Mənim oğlum rusların knyaz, qraf, baron .. övladlarından artıq və əzizmidir? (S.S.Axundov)

Oxşar suallar

+1 səs
6 cavab
soruşub 24 Mayda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Martda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 28 Fevralda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 13 Oktyabrda, 21 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Apreldə, 21 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
...