+1 голос
4 просмотров
от в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya

Kanyon nədir? 

2 Ответы

0 голосов
от
Sıldırımlı dar dərə.
0 голосов
от
Dərin və dik yamaclı çay dərəsi.

Belə relyef forması dərənin dibi ilə axan çayın yatağını dərinləşdirməsi, yəni su eroziyası nəticəsində əmələ gəlir. Yer kürəsində ən dərin K. ABŞ-da Kordilyer dağlarından axan Kolorado çayının yaratdığı Böyük Kanyondur. Onun uzunluğu 446 km, dərinliyi isə 1600 metrə qədərdir. Bəzən sualtı K.-lara da rast gəlinir. Onlar dənizin, yaxud okeanın çay mənsəbini basdığı sahələrdə, həmçinin dərin su axınlarının turbulent təsiri altında süxurların yuyulması nəticəsində yaranır.

Похожие вопросы

0 голосов
2 ответов
спросил 07 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 голосов
2 ответов
спросил 10 Март от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+3 голосов
4 ответов
спросил 03 Март от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 голосов
1 ответ
спросил 18 Фев от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 голосов
1 ответ
спросил 18 Фев от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
...