+2 səs
97 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Kanyon nədir? 

2 Cavab

0 səs
Sıldırımlı dar dərə.
0 səs
Dərin və dik yamaclı çay dərəsi.

Belə relyef forması dərənin dibi ilə axan çayın yatağını dərinləşdirməsi, yəni su eroziyası nəticəsində əmələ gəlir. Yer kürəsində ən dərin K. ABŞ-da Kordilyer dağlarından axan Kolorado çayının yaratdığı Böyük Kanyondur. Onun uzunluğu 446 km, dərinliyi isə 1600 metrə qədərdir. Bəzən sualtı K.-lara da rast gəlinir. Onlar dənizin, yaxud okeanın çay mənsəbini basdığı sahələrdə, həmçinin dərin su axınlarının turbulent təsiri altında süxurların yuyulması nəticəsində yaranır.

Oxşar suallar

0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...