+2 👍
89 👀
Elm, Təhsil, Dillər

Diaqonal nədir? 

3 Ответы

+1 👍
 
Лучший ответ
Çoxbucaqlının və ya çoxüzlünün yanaşı olmayan təpələrini birləşdirən düz xətt.

Dördbucaqlının diaqonalı.
+1 👍
Toxuma milləri çəpinə gedən sıx parça növü.
0 👍
Toxuma milləri çəpinə gedən sıx parçadan tikilmiş.

Diaqonal şalvar. Diaqonal kostyum.

Похожие вопросы

+2 👍
1
+2 👍
2
+2 👍
1
+2 👍
4
...