+1 голос
6 просмотров
от в категории Terminlər, Sözlər

Pafos nə deməkdir? 

4 Ответы

0 голосов
от
Nitqdə fikir və informasiyadan daha çox, duyğuların yüksək emosionallıqla ifadəsi; patetika.

Ritorik kateqoriya kimi bu termin elmə ilk dəfə Aristotel tərəfindən gətirilib. Yunan aliminin şərhinə görə, pafos elə bir üsuldur ki, onun vasitəsilə müəllif (və ya natiq) oxucuda (auditoriyada) müvafiq duyğular, emosional reaksiya yaradır. Sonralar filosoflar estetikada pafosun müxtəlif növlərini qeyd ediblər: qəhrəmanlıq pafosu, faciə pafosu, sentimentallıq pagosu, romantik pafosu və s. Oda, qəsidə, faciə kimi janrlarda pafosa daha çox müraciət olunur.
0 голосов
от
Hər hansı bir yüksək ideyanın doğurduğu şövq, ilham, vəcd, ruh yüksəkliyi, coşqunluq, ehtiras.

Romantika Almazın enerjisində, yaradıcılıq pafosunda... gözəl həyata olan inam və ümidindədir. (M.Arif).
0 голосов
от
Ehtiraslı ruh yüksəkliyi; təmtəraq.

Direktor... saçlarını əsdirərək, tragik aktyor pafosu ilə ağlamsındı. (M.Hüseyn).
0 голосов
от
Hislərin emosional formada, təmtəraqlı ifadə üslubu.

Pafos ritorik (bəlağətli) kateqoriyadır, insanın ünsiyyət vaxtı, yaxud yazısında bir qədər süniliklə xarakterizə olunan xüsusi ruh yüksəkliyi, coşqunluq, ehtiras, rəğbət, kədər nümayiş etdirməsidir.

Похожие вопросы

0 голосов
3 ответов
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
0 голосов
1 ответ
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
0 голосов
1 ответ
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+1 голос
2 ответов
спросил 13 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+1 голос
4 ответов
спросил 13 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
...