+1 голос
8 просмотров
от в категории Terminlər, Sözlər

Solesizm nə deməkdir? 

1 Ответ

0 голосов
от
Fikri təhrif etməyən, lakin dil qaydaları baxımından xətalı nitq parçası.

Solesizm termini antik ritorika ustaları tərəfindən Solo şəhərinin (yunanların Kiçik Asiyada, Kilikiyada müstəmləkəsi) adından yaradılıb. Şəhər Solonun hakimiyyəti dövründə Afinadan köçüb gəlmiş yunanlar tərəfindən salınıb, lakin onların sonrakı nəsilləri yerli əhali ilə qarışıraq qədim yunan dilinin təmizliyini itiriblər. Beləliklə, antik ritorikada qrammatik baxımdan düzgün olmayan ifadələr solesizm adlandırılıb. Solesizmlər üçün şifahi nitq, loru danışıq, dialektlər xarakterikdir, ədəbi dildə onlara yol verilmir. Buna görə də solesizmdən bədii əsərlərdə qrammatik cəhətdən xətalı danışıq dilinin imitasiyası üçün üslubi fiqur kimi istifadə edilir; məsələn:

Ax!.. necə kef çəkməli əyyam idi,

Onda ki övladi-vətən xam idi! (M.Ə.Sabir)

Похожие вопросы

0 голосов
3 ответов
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
0 голосов
1 ответ
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
0 голосов
1 ответ
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+1 голос
2 ответов
спросил 13 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+1 голос
5 ответов
спросил 13 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
...