+1 👍
37 👀
İnternet, Kompüter

Parol nədir? 

2 Ответы

0 👍
Proqramlara və informasiyalara çıxış əldə etmək üçün isti­fa­dəçinin kompüter sisteminə təqdim etdiyi simvollar kombinasiyası.

Bu simvollar rə­qəm, hərf və işarələrdən, yaxud sözdən ibarət olur, hər bir istifadəçi üçün fərdi xa­rakter daşıyır, proqramlara və informasiya bazasına icazəsiz kənar müdaxilələrin qar­şısını alır.
0 👍
Hərbi xidmət və ya gizli təşkilatlarda öz adamlarını tanımaq üçün işlədilən məxfi, şərti söz və ya ifadə.

– Dayan! – Özgə deyil; – Söylə parolu! (M.Rahim).

Похожие вопросы

+2 👍
3
+1 👍
3
11/10/21 anonim İnternet, Kompüter
+1 👍
2
+1 👍
1
+1 👍
3
...