+1 səs
270 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Analogiya nədir? 

3 Cavab

0 səs
Ədəbiyyatda geniş yayılmış bədii üsul: mahiyyəti etibarilə eyni və ya bənzər situasiyaların, obrazların təsviri.

Müasir ədəbiyyatda daha çox istifadə olunur. Müəllif nəzərdə tutduğu ideyanı daha qabarıq çatdırmaq üçün müxtəlif məkanda və ya zamanda cərəyan edən son dərəcə oxşar hadisələri təsvir edir, eyni xarakterə və ya taleyə malik obrazlar yaradır. Bununla da əsas fikrin əbədiliyi, qloballığı vurğulanır.
0 səs
Hadisələr, məfhumlar, varlıqlar arasında oxşarlıq, bənzərlik, uyğunluq.
0 səs
Bir çox əlamətlərinə görə bir-birinə oxşar olan hadisə, bənzər situasiya.

Tarixi analogiya.

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...