+1 səs
199 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Ştrix-kod nədir? 

2 Cavab

+1 səs
 
Əmtəənin üzərində yerləşdirilən və xüsusi elektron cihaz vasitəsilə oxuna bilən qrafik informasiya daşıyıcısı.
+1 səs
Müx­təlif qalınlıqlı ağ-qara zolaqlardan və rə­qəmlərdən ibarət ştrix-kod müvafiq beynəlxalq təşkilatda qeydiyyatdan keçmiş çap məh­sulunun növünü (məs.: 977 – qəzet və jur­nallar, 978 – kitab), istehsal edildiyi ölkəni və s. göstəricilərini müəy­yənləş­dir­məyə imkan verir.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
soruşub 30 İyunda anonim
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Mayda anonim Digər bölməsində
0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
soruşub 11 Sentyabrda anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
...