+1 səs
62 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Stereotip nə deməkdir? 

3 Cavab

+1 səs
 
Uzunmüddətli sosial-tarixi təcrübə nəticəsində şüurlarda kök salmış, qəlibləşmiş təsəvvürlər, dav­ranış qayda­la­rı.

Bu termin, əsasən, tənqidi konteks­tdə işlədildiyi üçün mənfi tonallığa malikdir.
+1 səs
Poliqrafiyada nəşrlərin yüksək çap üsulu ilə çoxaldılması üçün ha­zırlanan qəlib.
+1 səs
Şablon, orijinallıq­dan məhrum olan dü­şüncə tərzinin, əqli fəaliy­yətin nəticəsi, ya­radıcılıq məhsulu.

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...