+1 səs
119 baxış
İnternet, Kompüter bölməsində

Google nədir?

2 Cavab

+1 səs
 
İnternet şəbəkəsində ən çox müraciət olunan axtarış sistemi.

Quqlda axtarış.
+1 səs
Sistem Google İnc. kor­porasiyasına məxsusdur. Quql ABŞ-ın Sten­ford universitetinin tələbələri Larri Peyc və Sergey Brin tərəfindən 1998-ci ildə yara­dılıb. Bəzi ingilis və Amerika lüğət­lərində terminin kriket şarı növünün (goog­ly), di­gərlərində 10100 rəqəminin (googol – bir, yanında yüz sıfır) adından törədiyi gös­tərilir. İngilis dilinin etimoloji lüğətində ­ikinci versiyaya üstünlük verilir: «Ad kor­porasiyanın yaradıcıları Larri Peycin və Ser­gey Brinin «şəbəkədə sonu görünməyən sayda informasiya təşkil etmək» missi­ya­sını əks etdirir».

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 20 anonim İnternet, Kompüter bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 02 İyunda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+3 səs
4 cavab
soruşub 12 Martda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 03 Martda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
...