0 səs
76 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

BVF-nin əsas vəzifələri hansılardır?

1 cavab var:

0 səs

BVF-nin siyasəti və vəzifələri Müqavilə Maddələri kimi (Articles of Agreement) tanınan nizamnamə ilə müəyyən edilmişdir. BVF-nin Müqavilə Maddələrində qısaca və dürüst ifadə edilmiş əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

• beynəlxalq valyuta əməkdaşlığının dəstəklənməsi;

• beynəlxalq ticarətin tarazlaşdırılmış artımının təmin olunması;

• valyuta kurslarının sabit qalmasına şərait yaradılması;

• hərtərəfli ödənişlər sisteminin yaradılmasına kömək göstərilməsi və dünya miqyaslı ticarətin

inkişafına mane olan valyuta məhdudiyyətlərinin

aradan qaldırılması;

• ticarət və ödəniş məhdudiyyətlərindən istifadə etmədən ödəniş balansının pozulmaması üçün fondun üzvlərinin fondun resurslarına çıxışının təmin olunması;

• beynəlxalq maliyyə sisteminin inkişafı probleminin müzakirə olunması üçün forumların təşkilolunması.

Bu vəzifələr BVF-nin yaradıldığı vaxtdan dəyişməz olaraq qalmış, beynəlxalq valyuta sistemində baş verən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla, yalnız onların yerinə yetirilməsi forma və metodları dəyişir.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 19 Avqustda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
2 cavab
...