0 səs
189 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Populizm nə deməkdir? 

2 Cavab

0 səs
Bədii əsərdə geniş kütlələrin arzu və istəklərinə uyğun fikirlərin ifadə olunması.

Mənfi çalarda işlənən populizm termini kütlə psixologiyasının təsiri altında qalaraq bədiilikdən və orijinallıqdan uzaqlaşmağı nəzərdə tutur.
0 səs
1. Xalq küt­lələrinin maraqlarını müdafiə etməyə və onları hakim zümrənin maraqlarına qarşı qoymağa yönəlmiş ictimai fəaliyyət, siyasi doktrina.

Populizm ideyaları XIX əsrin sonla­­rın­dan etibarən genişlənməyə başlayıb. Bu ideyalar öz əksini daha çox müxalif li­der­lərin çıxışlarında, KİV-in bürokratiyanı ­kəs­­­kin tənqid edən, hakimiyyət orqan­larına inamsızlıq yaradan yazılarında tapır. Politologiyada populizmə fərqli baxış bucaq­la­rından yanaşma mövcuddur: o, «birbaşa demok­ratiya»nın ən uğurlu modelindən tutmuş «demaqogiya»ya qədər ziddiyyətli qiy­mət­lərə layiq görülür.

2. Çıxışlarda, məqalələrdə xalqa müraciət, ritorik üslub.

3. İnsanlarda ciddi problemlərin asanlıqla həll olunacağına sadəlövh inam forma­laş­dırmaqla xalq kütlələrinin rəğbətini qazanmaq cəhdi.

Oxşar suallar

+3 səs
3 cavab
soruşub 28 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...