0 голосов
120 просмотров
от в категории Terminlər, Sözlər

Populizm nə deməkdir? 

2 Ответы

0 голосов
от
Bədii əsərdə geniş kütlələrin arzu və istəklərinə uyğun fikirlərin ifadə olunması.

Mənfi çalarda işlənən populizm termini kütlə psixologiyasının təsiri altında qalaraq bədiilikdən və orijinallıqdan uzaqlaşmağı nəzərdə tutur.
0 голосов
от
1. Xalq küt­lələrinin maraqlarını müdafiə etməyə və onları hakim zümrənin maraqlarına qarşı qoymağa yönəlmiş ictimai fəaliyyət, siyasi doktrina.

Populizm ideyaları XIX əsrin sonla­­rın­dan etibarən genişlənməyə başlayıb. Bu ideyalar öz əksini daha çox müxalif li­der­lərin çıxışlarında, KİV-in bürokratiyanı ­kəs­­­kin tənqid edən, hakimiyyət orqan­larına inamsızlıq yaradan yazılarında tapır. Politologiyada populizmə fərqli baxış bucaq­la­rından yanaşma mövcuddur: o, «birbaşa demok­ratiya»nın ən uğurlu modelindən tutmuş «demaqogiya»ya qədər ziddiyyətli qiy­mət­lərə layiq görülür.

2. Çıxışlarda, məqalələrdə xalqa müraciət, ritorik üslub.

3. İnsanlarda ciddi problemlərin asanlıqla həll olunacağına sadəlövh inam forma­laş­dırmaqla xalq kütlələrinin rəğbətini qazanmaq cəhdi.

Похожие вопросы

+3 голосов
3 ответов
спросил 28 Янв от аноним в категории Terminlər, Sözlər
0 голосов
3 ответов
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
0 голосов
1 ответ
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
0 голосов
1 ответ
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+1 голос
2 ответов
спросил 13 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
...