+1 səs
470 baxış
İnternet, Kompüter bölməsində
Kompüter nədir?

3 Cavab

+1 səs
 
Konkret tapşırıqlar və müəyyən proqramlar əsasında mürəkkəb əməliyyatlar icra edən, irihəcmli məlumatları qısa müd­dətdə işlə­yib araşdıran elektron qurğu; elektron he­sablama maşını.

Terminin izahı ilk dəfə 1897-ci ildə Oksford lüğətində verilib: «mexaniki hesablama qurğusu». Elektron hesablama maşınlarının tarixçəsi isə 1940-cı illərdən başlayır.
+1 səs
İnformasiyanı saxlayan, ötürən, qəbul edən, emal edən elektron qurğu, elektron hesablama maşını.

Müasir dövrdə kompüterlərin fərdi, notbok, netbuk, cib kompüteri, planşet və s. növləri vardır. Bu kompüterlərdə informasiya ilə işləmə imkanları da fərqlidir.
+1 səs
Müəyyən proqram əsasında işləyən və elmi, məişət-sənaye, tətbiqi məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulan irihəcmli informasiyaları qısa müddətdə işləyib araşdıran qurğu; elektron hesablama maşını.

Kompüterdə işləmək.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 19 anonim İnternet, Kompüter bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 02 İyunda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+3 səs
4 cavab
soruşub 12 Martda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 03 Martda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
...