+1 голос
81 просмотров
от в категории İnternet, Kompüter
Kompüter nədir?

3 Ответы

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Konkret tapşırıqlar və müəyyən proqramlar əsasında mürəkkəb əməliyyatlar icra edən, irihəcmli məlumatları qısa müd­dətdə işlə­yib araşdıran elektron qurğu; elektron he­sablama maşını.

Terminin izahı ilk dəfə 1897-ci ildə Oksford lüğətində verilib: «mexaniki hesablama qurğusu». Elektron hesablama maşınlarının tarixçəsi isə 1940-cı illərdən başlayır.
+1 голос
от
İnformasiyanı saxlayan, ötürən, qəbul edən, emal edən elektron qurğu, elektron hesablama maşını.

Müasir dövrdə kompüterlərin fərdi, notbok, netbuk, cib kompüteri, planşet və s. növləri vardır. Bu kompüterlərdə informasiya ilə işləmə imkanları da fərqlidir.
+1 голос
от
Müəyyən proqram əsasında işləyən və elmi, məişət-sənaye, tətbiqi məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulan irihəcmli informasiyaları qısa müddətdə işləyib araşdıran qurğu; elektron hesablama maşını.

Kompüterdə işləmək.

Похожие вопросы

0 голосов
1 ответ
спросил 25 Дек, 19 от аноним в категории İnternet, Kompüter
+1 голос
3 ответов
спросил 13 Окт от аноним в категории İnternet, Kompüter
+1 голос
3 ответов
спросил 11 Окт от аноним в категории İnternet, Kompüter
+1 голос
2 ответов
спросил 10 Окт от аноним в категории İnternet, Kompüter
+1 голос
1 ответ
спросил 10 Окт от аноним в категории İnternet, Kompüter
...