+1 səs
88 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Dəymiş zərərlə bağlı sığortaçının təklif etdiyi məbləğlə razı olmadıqda mübahisə necə tənzimlənir?

1 cavab var:

+1 səs
 

Zərərin sığortaçı tərəfindən müəyyən edilmiş həcmi barədə tərəflər arasında razılıq əldə edilmədikdə, zərərin miqdarının qiymətləndirilməsi tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının müəyyən etdiyi reyestrdən seçilmiş müstəqil ekspert tərəfindən aparılır.

...