+2 səs
172 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində
Köhnəlmə əmsalı (amortizasiya xərci) hansı halda tətbiq edilir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Minik avtomobillərinə köhnəlmə əmsalı sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulduğu hallarda sığorta ödənişi verilərkən avtomobilin dəyişdirilməli olan hissələrinin və aqreqatlarının bazar dəyərinin 50 %-dən çox olmamaqla tətbiq edilir.

Sığorta ödənişi verilərkən avtomobilin tam məhvi və avtomobilin istehsal tarixindən 2 ildən az müddətin keçməsi hallarında köhnəlmə əmsalı tətbiq olunmur.
...