+2 səs
125 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində
Qismən (natamam) sığorta hansı halda tətbiq olunur?

1 cavab var:

+1 səs
 
Əmlakın sığortası üzrə müqavilədə müəyyən edilmiş sığorta məbləği sığorta dəyərindən az olduğu halda qismən sığorta şərti tətbiq edilə bilər. Bu zaman, qismən sığortanın tətbiq olunmasına dair müddəa sığorta müqaviləsində əks olunmalıdır. Yalnız bu halda, sığortaçı zərərin əvəzini sığorta məbləğinin sığorta dəyərinə olan nisbətində ödəyir.
...