+2 səs
129 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində
Əmlakın sığorta dəyəri nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Əmlakın sığorta dəyəri dedikdə, sığorta müqaviləsi bağlanan andakı bazar dəyəri nəzərdə tutullur.
...