+2 səs
92 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində
Fiziki şəxslər qiymətli kağızları necə əldə edə bilər?

1 cavab var:

0 səs
İnvestorlar Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarından hər hansı bir qiymətli kağızı əldə etmək və ya sahib olduğu qiymətli kağızı satmaq istədikdə bunun üçün investisiya şirkətlərinə üz tutmalıdırlar. Fond birjalarında alqı-satqı yalnız fond birjasına üzv olan investisiya şirkətləri vasitəsilə mümkündür. Bunun üçün, qiymətli kağızlarla ticarət etmək niyyətində olan investor investisiya şirkəti ilə müqavilə bağlayır və investisiya şirkəti investor üçün mərkəzi depozitarda qiymətli kağız hesabı açır. Bundan sonra investorlar investisiya şirkətinə alqı-satqı sifarişlərini verə bilir. İnvestisiya şirkəti bu sifarişləri fond birjasına ötürərək sifarişin icrasını təmin edir.


İnvestorlar fond bijasından istər dövlət, istərsə də korporativ qiymətli kağızlar ala bilərlər. Eyni zamanda, investorlar birjadankənar ticarət əməliyyatlarını da həyata keçirə bilərlər. Bunun üçün onlar yenə də investisiya şirkəti və ya notarius vasitəsilə qiymətli kağızlarla əqdlərin bağlanmasını həyata keçirə bilərlər. İnvestorun qiymətli kağızları onun Milli Depozit Mərkəzində olan qiymətli kağız hesabında saxlanılır. İnvestorlar mülkiyyətində olan qiymətli kağızlar barədə məlumatları elektron izləmə imkanına malikdirlər.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 27 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
1 cavab
...