+2 səs
103 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində
Kapital bazarının iştirakçıları kimlərdir?

1 cavab var:

0 səs
Kapital bazarının iştirakçıları bu bazarın əsas oyunçuları olan emitentlər, investorlar, mərkəzi depozitar, investisiya şirkətləri, digər lisenziyalaşdırılan şəxslər və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanıdır. Emitent – qiymətli kağızları buraxan hüquqi şəxslər, investorlar isə bu qiymətli kağızları alan şəxslərdir. Alıcı və satıcılara bu bazarda iştirak imkanını təmin edən - maliyyə vasitəçiliyi rolunu oynayan təşkilatlardır. Nəzarət orqanı, yəni Mərkəzi Bank, bazarın tənzimlənməsi, bazar iştirakçılarının fəaliyyətinə nəzarət, investorların hüquqlarının qorunması, bazarın şəffaflığı və inkişafına cavabdeh qurumdur.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 27 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 27 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
...