+2 səs
99 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində
Mərkəzi Bank kommersiya banklarına hansı məqsədlər üçün kreditlər verir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Bank sisteminin likvidlik mövqeyindən asılı olaraq Mərkəzi Bank tərəfindən ya vəsaitlərin yerləşdirilməsi, ya da vəsaitlərin sterilizasiyası üzrə əməliyyatlar həyata keçirilə bilər.

Bank sisteminə əlavə likvidliyin ötürülməsi məqsədilə mərkəzi bankların istifadə etdiyi alətlərdən biri də kommersiya banklarına yenidənmaliyyələşdirmə kreditlərinin verilməsidir.

Bank sistemində izafi likvidlik müşahidə olunduqda əsasən likvidliyin verilməsi alətlərindən deyil, vəsaitlərin sterilizasiyası alətlərindən, o cümlədən notların yerləşdirilməsi və depozitlərin cəlbi alətlərindən aktiv istifadə edir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Yanvarda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 27 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 27 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
...