+2 👍
108 👀
Terminlər, Sözlər
Endo nədir?

1 Ответ

+1 👍
 
Лучший ответ
Müxtəlif sözlərə qoşularaq “daxilə”, “içəriyə aid olan” mənalarını ifadə edən ön şəkilçi; məs.: endoskopiya, endolimfa və s.

Похожие вопросы

+2 👍
6
+1 👍
3
+2 👍
5
+1 👍
2
+1 👍
1
...