+3 səs
105 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

İnflyasiyanın hədəflənməsi rejiminin mahiyyəti nədir?

1 cavab var:

+3 səs
 
Bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, inflyasiyanın hədəflənməsi rejimi (İHR) qiymət sabitliyinin qorunması, inflyasiyanın aşağı və sabit səviyyədə saxlanılması üçün ən optimal rejimdir. BVF-nin məlumatına görə İHR tətbiq edən ölkələrin sayı 40-a yaxınlaşmışdır. İHR-ə keçiddən sonra əksər ölkələrdə inflyasiyanın volatilliyi və səviyyəsi aşağı düşmüş, iqtisadi artım göstəricisi yaxşılaşmışdır.


İHR-də inflyasiya pul siyasətinin prioritet hədəfi olaraq elan edilir. Bu dəqiq hədəf, dəyişkən intervallı hədəf və hədəf diapozonu formasında ola bilər. Bu rejimdə inflyasiya, əsasən, faiz dərəcələri vasitəsilə idarə olunur. Transmissiyanın I həlqəsində mərkəzi bankın uçot dərəcəsi banklararası bazarda qısamüddətli faizlərə təsir edir. Transmissiyanın II həlqəsində qısamüddətli faizlər pulun uzunmüddətli dəyərinə təsir göstərməklə məcmu tələbi və bu əsasda inflyasiyanı dəyişdirir. Bu rejimdə siyasət reaksiyası inflyasiya proqnozunun hədəflə müqayisəsindən asılıdır. Proqnoz hədəf çərçivəsindədirsə siyasət dəyişmir. Proqnoz hədəfdən kənarlaşırsa bunun səbəbindən asılı olaraq siyasət dəyişdirilir. Qəbul edilmiş qərarlar geniş kommunikasiya olunur.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 15 İyunda anonim
0 səs
1 cavab
soruşub 02 Sentyabrda, 21 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...