+3 👍
133 👀
Biznes, Maliyyə

Mərkəzi Bank öz əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini necə müəyyənləşdirir?

1 Ответ

+2 👍
 
Лучший ответ
Mərkəzi Bank öz əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini ölkədəki iqtisadi durumu və maliyyə bazarlarının vəziyyətini nəzərə alaraq müəyyənləşdirir. Mərkəzi Bank açıq bazar, yenidənmaliyyələşmə və depozit əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini həm təsbit etmək yolu ilə, həm də müvafiq hərraclarda tələb və təklif əsasında müəyyənləşdirə bilər.
...