+3 səs
93 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Yüksək inflyasiyanın mənfi cəhətləri nədən ibarətdir?

1 cavab var:

+2 səs
 
İlk növbədə, yüksək inflyasiya əhalinin gəlirlərini və yığımlarını real ifadədə dəyərsizləşdirir. Eyni zamanda, yüksək inflyasiya iqtisadiyyatda qeyri-müəyyənliklər yaradaraq potensial investorları sərmayə qoyuluşlarından çəkindirir. Həmçinin qiymətlərin artımı faktı ictimaiyyətdə inflyasiya gözləntilərini artırır ki, bu da tələbin lüzumsuz artımını stimullaşdırmaqla yenidən inflyasiya proseslərinin aktivləşməinə təkan verir. Yüksək inflyasiya uzunmüddətli dövrdə iqtisadi artımı ləngidir və əhalinin sosial rifah halına mənfi təsir göstərir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
...