+3 👍
254 👀
Terminlər, Sözlər

Legitim nə deməkdir? 

2 Ответы

+2 👍
 
Лучший ответ
Qanuni olan; əhalinin əksər hissəsinin dəstəklədiyi; xüsusən siyasi qüvvələrin çoxunun qəbul etdiyi, beynəlxalq birliyin tanıdığı.
Hüquqda legitim prezident, legitim parlament kimi anlayışlardan istifadə olunur
+2 👍
Latınca “qanuni” deməkdir. Leqa” sözü ilə qohumdur.

Похожие вопросы

+2 👍
6
+1 👍
3
+2 👍
5
+1 👍
2
+1 👍
1
...