+3 səs
110 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin məqsədləri nədən ibarətdir? 

1 cavab var:

+1 səs
 
Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi aşağıdakıların təmin edilməsi məqsədini daşıyır: a) dövlətin, hüquqi və fiziki şəxslərin iqtisadi institutlarının nisbət balansı; b) kəsirsiz dövlət büdcəsi; c) maliyyə münasibətlərinin əsasını təşkil edən element kimi milli valyutanın sabitliyi.
...