+3 səs
78 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Dövlət maliyyə siyasətinin məqsədi nədir? 

1 cavab var:

+1 səs
 
S.Yu.Vittenin fikrincə, maliyyə sisteminin əsas xüsusiyyəti ondadır ki, o, “ölkənin istehsal qüvvələrinin iqtisadi qələbəsinə və inkişafına hər cür kömək göstərilməsinə yönəldilməlidir. Bu cür siyasət həm də xalqın firavanlığının, əhalinin ödəmə qabiliyyətinin artması və dövlət gəlirlərinin mənbələrini çoxaltmaqla maliyyə siyasəti baxımından yaxşı nəticələr verə bilər. Maliyyə siyasətinin bu istiqamətinə olan bu cür baxışın tərəfdarı olmaqla, cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı və əhalinin həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin artırılması üçün maliyyə şərtlərinin yaradılması onun əsas məqsədi kimi nəzərə alınmalıdır.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
...