+3 səs
91 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Maliyyə sisteminin hansı sahəsi maliyyə sisteminin əsasını təşkil edir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Maliyyə sisteminin əsasını qeyri-mərkəzləşmiş maliyyə təşkil edir, çünki dövlətin maliyyə resurslarının ən böyük payı məhz bu sahədə yaradılır. Bu resursların bir hissəsi maliyyə hüququ normalarına müvafiq olaraq bütün təbəqələrin büdcələrinin gəlirlərinə və qeyri-büdcə fondlarına yenidən paylaşdırılır. Bu halda göstərilən resursların böyük hissəsi subvensiya, subsidiya formasında sonradan büdcə təşkilatlarının, kommersiya təşkilatlarının maliyyələşməsinə yönəldilir və eləcə də, sosial transferlər (təqaüdlər, müavinətlər, stipendiyalar və s.) formasında əhaliyə qaytarılır. Qeyri-mərkəzləşmiş maliyyə arasında əsas yeri kommersiya təşkilatlarının maliyyəsi tutur. Burada maddi nemətlər yaradılır, mallar istehsal edilir, xidmətlər göstərilir, cəmiyyətin istehsal və sosial inkişafının əsas mənbələrindən biri olan gəlir formalaşdırılır.

Oxşar suallar

...