+3 səs
154 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Maliyyə elmi nəyi öyrənir və maliyyənin sosial-iqtisadi mahiyyəti nədən ibarətdir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Maliyyə elmi cərəyan kimi maliyyə resurslarının yaradılmasına, paylaşdırılmasına və ya istifadə edilməsinə əsasən meydana çıxan münasibətləri öyrənir və bu münasibətlərin inkişafının qanunauyğunluqlarını müəyyən edir. Maliyyə elmi barədə təsəvvür və anlayışlar inkişaf edir, yeni məzmun və ictimai həyatın adekvat reallıqları ilə zənginləşir. Maliyyənin sosial-iqtisadi mahiyyəti aşağıdakı sualların araşdırılmasından və cavablandırılmasından ibarətdir: bu və ya digər təsərrüfat subyekti, vətəndaş, dövlət, yerli özünüidarə orqanı kimin və nəyin hesabına öz maliyyə resurslarını yaradır və bu pul vəsaitləri fondu necə və kimin xeyrinə istifadə edilir?

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
...