+2 səs
61 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Gender nə deməkdir? 

2 Cavab

+1 səs
 
1. Kişi və qadınların ictimai həyatın müx­təlif sahələrində sosial davranış qayda­la­rını formalaşdıran, bu qaydalar ara­sındakı eynilikləri və fərqləri müəyyənləşdirən xüsusiyyətlərin cəmi.

2. Cinslər daxilində müna­sibətlər məcmusu və cinslərarası münasibətlərin sosial cəhəti.

3. İnsanın cəmiyyətdəki davranışını, sosial mühitin bu davranışa təsirini cinsə görə müəyyən edən, qiymətləndirən, öyrənən elm sa­həsi.

Gender münasibətlərində mövcud olan tarixi stereotiplərin (gender stereotipləri) aradan qaldırılmasında mediaya xüsusi önəm verilir. Bu məqsədlə, ilk növbədə, jurnalistlərin özlərinin həmin stereo­tip­lərdən azad olması üçün təlim proqramları həyata keçirilir, tədris vəsaitləri hazırlanır (mə­s.: Moskva Dövlət Universitetinin «Gender və KİV» jurnalı). Hətta medianın «Gender jurnalistikası» adlanan xüsusi bir sahəsi də formalaşıb.
+1 səs
Cinsə görə insanların fərqləndirilməsi ilə bağlı olan fəaliyyət, araşdırma və elm sahəsi.
Cəmiyyətdə gender problemi.

Oxşar suallar

0 səs
2 cavab
soruşub 02 İyunda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 26 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 21 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 11 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...