+3 səs
382 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Simmetriya nədir? 

3 Cavab

0 səs
Cismi tən ortadan iki hissəyə böldükdə hər iki hissənin eyni forma və ölçüdə olması; mütənasiblik.

Simmetrik fiqurun hissələri konqruyent (üst-üstə qoyulduqda düz gələn) fiqurlardır.
0 səs
Simmetriya jurnalistikada həm mətnin, həm kad­rın quruluşunda, qrafik təsvirlərdə, qəzet-jurnal səhifələnməsində geniş tətbiq olu­nan düzülüş qaydasıdır.
0 səs
Bütöv bir şeyin hissələrinin mərkəzə, ortaya görə uyğun, mütənasib düzülüşü, yerləşməsi; düzülüşcə uyğunluq, mütənasiblik.
Simmetriyanı gözləmək.

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 06 Apreldə anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 25 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
...