+3 👍
117 👀
Terminlər, Sözlər

Təhdid nə deməkdir? 

3 Ответы

0 👍
Hədd təyin etmə, hədd qoyma.
0 👍
Qorxutma, hədələmə, hədə-qorxu gəlmə. □ Təhdid etmək.
0 👍
Ərəbcədir, hədə sözü ilə kökdaşdır.

Похожие вопросы

+1 👍
4
+1 👍
3
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+1 👍
1
+1 👍
1
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+2 👍
2
13/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
...