+2 səs
3 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Namə nə deməkdir?

1 cavab var:

0 səs
Şərq və Azərbaycan ədəbiyyatında mənzum məktub; kitab, dastan.

Bir çox irihəcmli əsərlərin sonuna “namə” hissəciyi artırılırdı: “Şahnamə”, “İsgəndərnamə”, “Səyahətnamə”, “Səfərnamə” və s. Azәrbaycan әdəbiyyatında bu termindәn mürәkkәb sözdüzәltmә yolu ilә bir neçә termin yaranıb: nəsihətnamə, səyahətnamə, tövbənamə vә s.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 14 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
3 cavab
soruşub 14 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
3 cavab
soruşub 14 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 13 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 12 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...