+3 гол-в
68 просмотров
от в категории Terminlər, Sözlər

Namə nə deməkdir?

1 Ответ

0 гол-в
от
Şərq və Azərbaycan ədəbiyyatında mənzum məktub; kitab, dastan.

Bir çox irihəcmli əsərlərin sonuna “namə” hissəciyi artırılırdı: “Şahnamə”, “İsgəndərnamə”, “Səyahətnamə”, “Səfərnamə” və s. Azәrbaycan әdəbiyyatında bu termindәn mürәkkәb sözdüzәltmә yolu ilә bir neçә termin yaranıb: nəsihətnamə, səyahətnamə, tövbənamə vә s.

Похожие вопросы

+1 голос
4 ответов
спросил 17 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+1 голос
3 ответов
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+1 голос
1 ответ
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+1 голос
1 ответ
спросил 14 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+2 гол-в
2 ответов
спросил 13 Окт от аноним в категории Terminlər, Sözlər
...