+3 səs
59 baxış
İş, Karyera, Peşə bölməsində

Mürdəşir kimdir? 

3 Cavab

+2 səs
 
Ölüyuyan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Deyirdi ki, iti görüm, pişiyi görüm, onun mürdəşir yumuş üzünü görməyim. (“Koroğluynan Bolu bəy”) (İ.A., B.A.)
+1 səs
Ölüyuyan, yuyucu.
Molla ilə oturub-duran axırda mürdəşir olar. (Atalar sözü).
+1 səs
Farsca mürda (ölü) və şuy(şur (yuyan)) sözlərindən əmələ gəlib, “ölüyuyan” deməkdir. Güman ki, murdar sözü də mürda kəlməsi ilə bağlıdır. Şur sözü “şostən (yumaq)” məsdəri ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Apreldə anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 25 Fevralda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Fevralda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Fevralda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Fevralda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
...