+3 səs
149 baxış
İş, Karyera, Peşə bölməsində

Mürdəşir kimdir? 

3 Cavab

+2 səs
 
Ölüyuyan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Deyirdi ki, iti görüm, pişiyi görüm, onun mürdəşir yumuş üzünü görməyim. (“Koroğluynan Bolu bəy”) (İ.A., B.A.)
+1 səs
Ölüyuyan, yuyucu.
Molla ilə oturub-duran axırda mürdəşir olar. (Atalar sözü).
+1 səs
Farsca mürda (ölü) və şuy(şur (yuyan)) sözlərindən əmələ gəlib, “ölüyuyan” deməkdir. Güman ki, murdar sözü də mürda kəlməsi ilə bağlıdır. Şur sözü “şostən (yumaq)” məsdəri ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Oxşar suallar

+1 səs
6 cavab
soruşub 24 Mayda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Martda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 28 Fevralda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 13 Oktyabrda, 21 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 13 Oktyabrda, 21 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
...