+3 👍
103 👀
İş, Karyera, Peşə

Mürdəşir kimdir? 

3 Ответы

+2 👍
 
Лучший ответ
Ölüyuyan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Deyirdi ki, iti görüm, pişiyi görüm, onun mürdəşir yumuş üzünü görməyim. (“Koroğluynan Bolu bəy”) (İ.A., B.A.)
+1 👍
Ölüyuyan, yuyucu.
Molla ilə oturub-duran axırda mürdəşir olar. (Atalar sözü).
+1 👍
Farsca mürda (ölü) və şuy(şur (yuyan)) sözlərindən əmələ gəlib, “ölüyuyan” deməkdir. Güman ki, murdar sözü də mürda kəlməsi ilə bağlıdır. Şur sözü “şostən (yumaq)” məsdəri ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Похожие вопросы

+2 👍
2
13/10/21 anonim İş, Karyera, Peşə
+2 👍
1
+3 👍
1
+3 👍
1
+3 👍
1
...