+3 👍
154 👀
Terminlər, Sözlər

Xəyal nə deməkdir?

4 Ответы

0 👍
Məcazi mənada: başa gəlməz, boş xəyaldan ibarət olan şey; xülya.
Sevda nədir? Hicran nədir? Bir xəyal! (M.Müşfiq).
0 👍
Məcazi mənada: arzu edilən, həsrəti çəkilən şey.
Ləbin xəyalı ilə dildə şur olur peyda; Bəli, nəməklə olur, rəsmdir, kəbab ləziz. (S.Ə.Şirvani).
0 👍
Fikir, düşüncə.
Yenə göylərdədir şair xəyalın.
0 👍
Bir şəxsin və ya şeyin insan fikrində, təsəvvüründə təcəssüm edən surəti; təxəyyül.
Onun xəyalı heç vaxt gözümün qabağından getmir.

Похожие вопросы

0 👍
0
06/06/21 anonim
+1 👍
4
+1 👍
3
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+1 👍
1
+1 👍
1
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
...