+1 səs
192 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Sponsor nədir? 

2 Cavab

0 səs
1. Teleradio yayımı fəaliyyəti ilə məşğul olmayan, adının, ticarət markasının tanın­ma­­sı, imicinin yüksəlməsi məqsədilə ­ay­­rılıqda bir verilişi və ya proqramı ma­­liy­yələşdirən fiziki, yaxud hüquqi şəxs.

Sponsorun yardımı ilə hazırlanmış verilişin ­əv­­vəlində və sonunda firma nişanını gös­tərməklə, titrlər və ya diktor mətni va­­sitəsilə bu ba­rədə açıq informasiya ve­rilməlidir. Xəbər buraxılışı və siyasi in­­formasiya proqramı sponsorun maliyyə dəs­təyi ilə hazırlana bilməz.

2. Çap kütləvi informasiya vasitələrinin istehsalı və ya ya­yı­mını adının, ticarət markasının ta­­nın­­ması, imicinin yüksəlməsi məqsədilə ma­liy­yə­ləşdirən fiziki, yaxud hüquqi şəxs.

Sponsorun maliyyə yardımı ilə hazırlanmış mətbu nəşr­lərdə bu barədə məlumat çap olun­malıdır. Xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri yal­nız mətbu nəşrin ayrı-ayrı say­larının sponsoru ola bilərlər.

3. Mədəni-kütləvi, digər tədbirlərin təşkili və ke­çi­rilməsi üçün könüllü maliyyə vəsaiti, maddi vəsaitlər ayıran, habelə ay­­rılmasını təmin edən, pulsuz xidmətlər gös­tərən hüquqi, yaxud fiziki şəxs.
0 səs
Hansısa ideya və layihənin gerçəkləşməsini himayə edən, onu maliyyələşdirən şəxs və ya qurum.
Xeyriyyəçidən fərqli olaraq sponsor maliyyələşdirdiyi layihədə müəyyən maraq güdür: məhsulunu reklam edir, imicini qaldırır, reytinqini yüksəldir və s.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
+1 səs
4 cavab
soruşub 10 Mayda anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 05 Oktyabrda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Sentyabrda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 07 İyunda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
...