+2 👍
134 👀
Terminlər, Sözlər

Eksklüziv nə deməkdir? 

2 Ответы

+2 👍
 
Лучший ответ
1. Yeganə, təkrarsız.
Jurnalistikada bu ter­min­dən fakt və hadisələrlə bağlı digər media orqanlarının malik olmadığı infor­masiyanı, yaxud materialı yayarkən istifadə edirlər. Eksklüziv xəbər, eksklüziv müsahibə, eksklüziv reportaj terminləri məhz belə məlumatlara şamil olunur. Onlar orijinallığı və təkrarsızlığı ilə böyük auditoriya marağına səbəb olur.

2. Yalnız bir nəfərə, bir təşkilata məxsus olan; məs.: eksklüziv reklam hüququ, eksklüziv işıq­lan­dırma hüququ.
+2 👍
Nəyinsə məxsusi olaraq (yalnız müəyyən bir subyekt üçün) təqdim, icra və ya ifa edilməsi; bir şeyin konkret şərait və məqsəd üçün icra olunması.
Eksklüziv müsahibə.

Похожие вопросы

+2 👍
6
+1 👍
3
+2 👍
5
+1 👍
2
+1 👍
1
...