+3 səs
79 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Lokator nədir? 

2 Cavab

+1 səs
 
Obyektdən əks olunan elektromaqnit, səs dalğalarına, yaxud obyektin öz şüalanmasına görə onun yerini, ölçülərini, hərəkət istiqaməti və sürətini müəyyənləşdirən cihaz.

Əks olunan dalğaların fiziki xüsusiyyətlərindən asılı olaraq lokatorlar optik, hidro və radiolokatorlara bölünür və onları müvafiq stansiyalarda quraşdırırlar.
+1 səs
Bir cismin əks etdirdiyi səs və ya elektromaqnit dalğalarını, eləcə də tərpənməz və ya hərəkətdə olan obyektin yerini şüa vasitəsilə müəyyən edən qurğu.
Lokatorları işə salmaq.

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 02 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 27 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 07 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...