+3 səs
396 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Lokator nədir? 

2 Cavab

+1 səs
 
Obyektdən əks olunan elektromaqnit, səs dalğalarına, yaxud obyektin öz şüalanmasına görə onun yerini, ölçülərini, hərəkət istiqaməti və sürətini müəyyənləşdirən cihaz.

Əks olunan dalğaların fiziki xüsusiyyətlərindən asılı olaraq lokatorlar optik, hidro və radiolokatorlara bölünür və onları müvafiq stansiyalarda quraşdırırlar.
+1 səs
Bir cismin əks etdirdiyi səs və ya elektromaqnit dalğalarını, eləcə də tərpənməz və ya hərəkətdə olan obyektin yerini şüa vasitəsilə müəyyən edən qurğu.
Lokatorları işə salmaq.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 25 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 14 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
3 cavab
soruşub 04 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 16 Dekabrda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...