+2 səs
21 baxış
Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində

Mistika nədir? 

2 Cavab

0 səs
Məcazi mənada: müəmmalı, sirli olan, anlaşılmaz bir şey.
Mistik yanaşma.
0 səs
Fövqəlbəşər, ilahi qüvvənin mövcudluğuna, eləcə də insanın bu qüvvələrlə ünsiyyətinin mümkünlüyünə inam.

Bir çox bədii əsərlərdə mistik obrazlara rast gəlinir; məs.: H.Cavidin “İblis” əsərində İblis obrazı.

Oxşar suallar

+1 səs
0 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
...