+2 səs
124 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Simdrom nədir? 

2 Cavab

0 səs
Eyni patogenezə malik simptomların məcmusu; xəstəlik əlamətlərində özünü göstərən uyğunluq, oxşarlıq.
0 səs
Vaxtilə baş vermiş və məşhurlaşmış hadisəyə (təzahürə) bənzər hadisəni adlandırmaq üçün işlədilən ifadə.
Korrupsiya sindromu.

“Sindrom” sözü, adətən, oxşadılan hadisənin, varlığın adına artırılır; məs.: Herostrat sindromu – məşhurlaşmaq naminə cinayət törətmək.

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...