+3 👍
480 👀
Terminlər, Sözlər

Xülya nədir? 

2 Ответы

0 👍
Xəyal, xəyalət, xamxəyal, fantaziya.
Xülyalara dalmaq.
0 👍
gerçəkləşməsi çətin olan insanın təxəyyül

Похожие вопросы

–1 👍
0
11/04/21 anonim
+2 👍
6
+1 👍
3
+2 👍
5
+1 👍
2
...