+3 səs
441 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Fraksiya nədir? 

3 Cavab

+1 səs
 
1. İlkin mənasında peşə, sex maraqları əsasında birləşmiş insanlar qrupu.

2. Hər hansı siyasi partiyanın daxilində təşkilatın əsas xəttindən fərqlənən siyasi platformaya malik olan qrup.

3. Parlamentdə və ya ictimai təşkilatlarda öz siyasi xəttini gerçəkləşdirmək məqsədilə birləşmiş deputatlar, nümayəndələr qrupu.

Parlament fraksiyasına bir və ya bir neçə partiyanı təmsil edən deputatlar daxil ola bilərlər. Belə fraksiya ların yaradılması qaydaları müxtəlif ölkələrdə fərqlidir və konstitusiya, xüsusi qanun, yaxud parlamentin reqlamenti ilə tənzimlənir. Azərbaycan Milli Məclisinin daxili nizamnaməsinə görə, fraksiya kimi fəaliyyət göstərmək üçün deputatların ən azı 1/5 hissəsinin, yəni 25 deputatın iştirakı tələb olunur.
+1 səs
Kimya. Distillə edilən maye qatışığının ayrıldığı hissəciklər.
Neftin fraksiyası.
+1 səs
Müəyyən partiyanın və ya platformaca yaxın bir neçə partiyanın parlamentdə təmsil olunan üzvlərinin yaratdığı qrup; siyasi partiya daxilində qrup.
Demokratların fraksiyası.

Oxşar suallar

+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Apreldə anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 10 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...