+2 👍
106 👀
Heyvanlar, Bitkilər

Xromosom nədir? 

2 Ответы

0 👍
Zülal və DNT-dən ibarət olan və nukloproteid adlanan mürəkkəb kompleks.
0 👍
Heyvan və bitki orqanizmlərinin hüceyrə nüvələrində olan və müvafiq surətdə boyadıldıqda aydın surətdə gözə görünən cisimciklər (xromosomlar hüceyrə nüvəsinin lazımi və daimi tərkib hissələridir, hüceyrənin maddələr mübadiləsində və orqanizmlərin əlamət və xassələrinin bir nəsildən başqa nəslə irsən keçməsində fəal iştirak edirlər).

Похожие вопросы

0 👍
3
23/10/21 anonim Heyvanlar, Bitkilər
0 👍
4
0 👍
1
0 👍
1
22/10/21 anonim Heyvanlar, Bitkilər
0 👍
1
...