+2 səs
236 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) nədir?

2 Cavab

0 səs
Verilmiş zaman müddətində (il və ya rüblər) ölkə daxilində istehsal olunan bütün son əmtəə və xidmətlərin bazar dəyəridir.
Keçmişdə istehsal edilən məhsullara aid sövdələşmələr ÜDM-də əks olunmur. ÜDM istehsalın həcmini ölkənin coğrafi hüdudları daxilində ölçür. Məsələn, Rusiya şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərirsə, onun yaratdığı dəyər Azərbaycanın ÜDM-də əks olunur və əksinə Azərbaycan şirkəti Türkiyədə fəaliyyət göstərirsə, onun istehsal etdiyi məhsul və ya göstəridiyi xidmət Türkiyənin ÜDM-də əks olunacaq.
0 səs
Müvafiq dövr ərzində ölkə rezidentlərinin iqtisadi fəaliyyətinin son nəticələrini əks etdirir və ölkə rezidentləri tərəfindən istehsal olunmuş və son istehlak, yığım və ya ixrac məqsədilə istifadə edilən məhsul və xidmətlərin dəyəri ilə ölçülür. ÜDM iqtisadiyyatın bütün (istehsal və xidmət) sahələrində istehsal edilmiş əlavə dəyərin cəminə bərabərdir.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 11 Sentyabrda anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
0 səs
0 cavab
+1 səs
4 cavab
soruşub 10 Mayda anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 05 Oktyabrda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
...